Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.12.2017 r. w sprawie: obniżenia ceny nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej w obrębie Marcjanów.

Zarządzenie Nr 88/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 07.12.2017 r.