Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 roku.

Zarządzenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 2 stycznia 2018 roku