Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia Rocznego Plany Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie na rok 2018 r.

Zarządzenie nr 93/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 grudnia 2017 r.