Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Kawęczyn

Zarządzenie Nr 91/2017 Wójta Gminy Kawęczyn