Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagród pracownikom Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 90/2017 Wójta Gminy Kawęczyn