Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 89/2017 Wójta Gminy Kawęczyn