Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ

Zarządzenie Nr 85/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 listopada 2017 r.