Petycja nr. 2/2022

Data wpływu: 05.05.2022 r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Szulc-Efekt sp. z o.o. Prezes Zarządu – Adam Szulc Ul. Poligonowa 1 04-051 Warszawa

Przedmiot petycji: Inicjatywa-Zmieniajmy Gminy na Lepsze-Poprawa Efektywności Energetycznej i Dywersyfikacja-Troską nas Wszystkich

Nazwa komórki wiodącej: Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska

Przewidywany termin załatwienia petycji: Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Scan petycji plik pdf

Odpowiedz na petycje plik pdf