Petycja nr 1/2022

Data wpływu:

01.03.2022 r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję:

Turkowska Grupa Lokalna OTOP

Marta Ilkowska-Nowak

Małoszyna 85

62-710 Władysławów

Przedmiot petycji:

Dotyczy opracowania procedur dotyczących pomocy dzikim zwierzętom na terenie Gminy Kawęczyn

Nazwa komórki wiodącej:

Referat Obywatelsko -Organizacyjny, Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska

Przewidywany termin załatwienia petycji:

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Scan petycji plik pdf