Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. "Przebudow

Zarządzenie Nr 74/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 18 października 2017 r.