Zarządzenie nr 80/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30.10.2017 r. w sprawie przyznania nagrody pracownikowi Urzędu Gminy w Kawęczynie