Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 roku w sprawie ustalenia zastępstw na poszczególnych stanowiskach pracy w przypadku niemożności pełnienia obowiązków z

Zarządzenie Nr 78/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 25 października 2017 r.