Informacja o wynikach naboru na zastępstwo opiekuna w Żłobku Gminym.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury  naboru  na stanowisko

opiekunki dziecięcej w żłobku, zostały wybrane następujące osoby:

1. Małgorzata Kucak

2. Agnieszka Baran

 Uzasadnienie

Kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze, a w trakcie prowadzonej procedury rekrutacyjnej wykazały się niezbędną wiedzą oraz kompetencjami społecznymi do pracy na stanowisku opiekunki dziecięcej.                                                                                                                         

 

 

Dyrektor Żłobka

/-/Katarzyna Paruszewska

Ogłoszenie plik pdf