Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kawę

Zarządzenie Nr 71/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11 października 2017 r.