Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 02 października 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia p

Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 02 października 2017 roku