Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12.09.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych rocznego programu współpracy Gminy Kawęczyn z organizacjami pozarządowymi or

Zarządzenie Nr 63/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12.09.2017 r.