Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Urzędzie Gminy w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr 62/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 4 września 2017 r.