Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Rewitalizacji.

Zarządzenie Nr 52/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 08 sierpnia 2017 roku