Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publi

Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 sierpnia 2017 roku