Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego "Kaszta

Zarządzenie nr 45/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 5 lipca 2017 r.