Petycja nr 3/2021

Data wpływu: 29.11.2021r.

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję: Przedszkole Gminne „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich

Kowale Pańskie - Kolonia 58B, 62-704 Kawęczyn

Przedmiot petycji: Dotyczy rozbudowy przedszkola gminnego „Kasztanowe Ludki” w Kowalach Pańskich

Nazwa komórki wiodącej: Referat Obywatelsko-Organizacyjny

Przewidywane termin załatwienia petycji: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji.

Scan petycji plik pdf