Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiczne

Zarządzenie Nr 40/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 29 maja 2017 r.