Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 maja 2017 r.

Zarządzenie Nr 39/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 26 maja 2017 r.