Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie utworzenia funduszu nagród.

Zarządzenie Nr 36/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 12 maja 2017 r.