Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017 r.

Zarządzenie Nr 34/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 24 kwietnia 2017 r.