Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej położonej

Zarządzenie Nr 31/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 13 kwietnia 2017 r.