Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017r.

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków w budżecie gminy na 2017r.