Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przekazania informacji o ostatecznych kwotach wydatków na 2017 r. zaplanowanych dla Centrum Usług Wspólnych w

Zarządzenie Nr 13/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 30 stycznia 2017 r.