Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 01.03.2017 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kawęczynie do podpisania umowy partnersk

Zarządzenie Nr 19/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 01.03.2017 roku