Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicz

Zarządzenie Nr 17/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 22 lutego 2017