Spotkanie w sprawie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych

 Szanowni mieszkańcy!
ze względu na duże zainteresowanie Programem Czyste Powietrze Wójt Gminy Kawęczyn zaprasza na spotkanie, na którym będą mogli Państwo uzyskać informacje odnośnie dofinansowania do wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych. Program jest dofinansowany ze środków NFOŚiGW przy współpracy z WFOŚiGW.
Spotkanie kierowane jest do mieszkańców oraz właścicieli budynków mieszkalnych z terenu Gminy Kawęczyn.
W trakcie spotkania omówione zostaną m. in. zasady Programu, proces składania wniosków. Przewidziany będzie także czas na zadawanie pytań.
Termin: 19 sierpnia 2021 r. w godz. 15.00-16.00.
Miejsce: Sala posiedzeń Urzędu Gminy w Kawęczynie.

Zgłoszenia przyjmujemy pod nr Tel.: 63 288 59 21-Paulina Tyczyno do dnia
18 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00.

Udział w wydarzeniu jest BEZPŁATNY.
Liczba miejsc ze względów epidemiologicznych jest ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń).
Jednocześnie informujemy, że spotkanie odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa oraz przy użyciu  środków ochrony osobistej (maseczki, rękawice).