Kawęczyniak 7-2021

pierwsza strona lipcowego  miesięcznika "Kawęczyniak"