Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.01.2017 r. w sprawie obniżenia ceny nieruchomości gruntowej.

Zarządzenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 11.01.2017 r.