Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 09.01.2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie kultury, szt

Zarządzenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 09.01.2017 r.