Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 4/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Kawęczyn w 2017 r. w zakresie wspieran

Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn Nr 4/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.