Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05 stycznia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia public

Zarządzenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 05 stycznia 2017 roku