Zarządzenie Nr. 1/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.01.2017 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego jednostce organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Kawęczynie.

Zarządzenie Nr. 1/2017 Wójta Gminy Kawęczyn z dnia 03.01.2017 r.