Grant na wsparcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Młodzianowie w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce

Logo funduszy europejskich

 

Informujemy, iż Gmina Kawęczyn otrzymała grant w łącznej

kwocie 50 148,00 zł na wsparcie:

Środowiskowego Domu Samopomocy w  Młodzianowie

 

ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

logo samorząd ww i rops