Wójt Gminy Kawęczyn podaje do publicznej wiadomości informację o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Budowie farmy fotowoltaicznej PV Siedlisk

Obwieszczenie plik pdf