Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Gmina Kawęczyn otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

W roku 2020 r., Gmina Kawęczyn uzyskała ze środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Wysokość przyznanych środków wynosi 859 806,00 zł.

Otrzymane środki rządowe będą przeznaczone w całości na budowę Żłobka Gminnego w Kawęczynie.