Informacja o wynikach naboru na stanowisko: woźna, sprzątaczka w Gminnym Żłobku w Kawęczynie

Logo

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko woźna, sprzątaczka w żłobku, zostały wybrane następujące osoby:

Woźna:

  1. Dorota Nerczyńska
  2. Marta Pasik

Sprzątaczka:

  1. Ewa Kupczyk

Uzasadnienie

Kandydatki spełnią wszystkie niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko pracy. Osoby zostały wysoko ocenione w ramach przeprowadzonego procesu naboru, który obejmował analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacją.

Dyrektor Żłobka

/-/Katarzyna Paruszewska