Informacja o książce ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym

Zgodnie z artykułem 42 b pkt 1e ustawy Prawo Łowieckie  Wójt  Gminy Kawęczyn podaje  do publicznej  wiadomości  informację  o miejscu przechowywania  książki ewidencyjnej  pobytu na polowaniu  indywidualnym  oraz o sposobie  i zakresie udostępnienia informacji  zawartych  w tej książce.

 Koło Łowieckie  „Venator”  - informacje  można uzyskać  pod nr telefonów: 604-483-891-52-856 ,  661-121-561  oraz  669-891-524

Koło  Łowieckie    „Lis”  - książka  prowadzona  jest  w  systemie  dla Kół Łowieckich  Polskiego Związku  Łowieckiego   EKEP.

Koło łowieckie   „Złoty Róg” -  informacja pod nr telefonu  692-498-432