INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACY: DYREKTOR GMINNEGO ŻŁOBKA w KAWĘCZYNIE z siedzibą Kawęczyn 49 ,62-704 Kawęczyn

Logo

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany kandydat:

Pani Katarzyna Paruszewska zamieszkała w Siedliskach

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne a podczas rozmowy kwalifikacyjnej zaprezentował się najlepiej wykazując, że posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę oraz praktyczną znajomość problematyki dot. oferowanego stanowiska. Te okoliczności skutkują najwyższymi gwarancjami prawidłowego wykonywania zadań na w/w stanowisku.

 

                                                                                   Wójt Gminy Kawęczyn

                                                                                          /-/ Jan Nowak

 

Kawęczyn, dnia 18.08.2020 r.