Oświadczenia majątkowe rok 2019

Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak plik pdf