Oświadczenia majątkowe rok 2019

Tomczak Elżbieta - Zastępca Wójta

Dotora Baartosik Sekretarz 

Tomczak Elżbieta - Kierownik Referatu Rozwoju Gminy

Balcerzak Edyta

Bartosik Dorota

Kęska Teresa

Osiborska Zofia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kawęczynie

Krawczyk Jolanta

Szprync Aldona

Goślińska - Kończak Justyna

Dyrektorzy szkół i przedszkola

Wojtczak Ewa

Tylak Bożena

Młynarska Dorota

Gibasiewicz Agnieszka

Krzyszof Jesionek

Centrum Usług Wspólnych

Śniegocka Marta

Środowiskowy Dom Samopomocy

Michalska Teresa

Biblioteka

Kalinowska Elżbieta