Płatnosci za odpady komunalne 2022

Wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2022 wynosi

Opłatę pierwszą po zmianie stawki,  należy uiszczać za miesiąc styczeń 2022 r.  do 25 stycznia 2022 r.  Opłatę za kolejne miesiące, należy uiszczać za miesiąc kalendarzowy z góry, bez wezwania, do 25-tego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 56 8557 0009 2004 0400 0101 0040

 Ponadto przypominamy, że: 

Więcej informacji dostępnych w siedzibie Urzędu Gminy w Kawęczynie – pokój nr 17 lub pod numerem telefonu: (63) 288 59 27.

Link do Uchwały Rada Gminy Kawęczyn XLI/279/2021  z dnia 29 listopada 2021 roku,  ustalającej wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 stycznia 2022 r