Harmonogramy wywozu opdadów I półrocze - Niesegregujący

GRUPA I: Chocim, Ciemień, Głuchów, Dzierzbotki, Kawęczyn, Marcinów, Marianów, Nowy Świat, Okręglica

ROK 2020

Styczeń 3

Luty 7

Marzec 6

Kwiecień 3

Maj 8, 22

Czerwiec 5, 19

GRUPA II: Dziewiątka, Kowale Pańskie + Kolonia, Leśnictwo, Marianów Kolonia, Młodzianów, Nowy Czachulec, Siedliska

ROK 2020

Styczeń 14

Luty 11

Marzec 10

Kwiecień 14

Maj 12, 26

Czerwiec 9, 23

GRUPA III: Będziechów, Marcjanów, Milejów, Skarżyn, Stanisława, Tokary Pierwsze,

Tokary Drugie, Wojciechów, Żdżary

ROK 2020

Styczeń 28

Luty 25

Marzec 24

Kwiecień 28

Maj 12, 26

Czerwiec 9, 23

W dniu wywozu prosimy o wystawienie pojemników oraz tylko zapełnionych, zawiązanych worków  przy drodze publicznej do godziny 720

KWIECIEŃ 30 – odbiór odpadów wielkogabarytowych: stare meble, dywany, wersalki, wózki dziecięce, materace, rowery, zabawki dużych rozmiarów, itp. zużyty ale kompletny sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. telewizory, lodówki, komputery itp.) niezanieczyszczone i niepomalowane zużyte opony samochodowe (osobowe, rowerowe). ODPADY WG NALEŻY WYSTAWIĆ PRZY DRODZE PUBLICZNEJ DO GODZINY 720.

UWAGA!!!      Odpady wielkogabarytowe należy zgłosić do Urzędu Gminy w Kawęczynie w terminie od 6 – 24.04.2020r. pod nr tel. 63 288 59 24

 REKLAMACJE należy zgłaszać do biura EKO – GAB s.c. pod nr tel. 63 288 72 69 w terminie do 3 dni roboczych po planowanym terminie odbioru nieczystości. Brak reklamacji jest równoznaczny z wywiązaniem się EKO – GAB s.c. z realizacji usługi.