Budowa drogi gminnej w Ciemieniu załączonego zawiadomienia RDOŚ w Poznaniu

Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
Budowa drogi gminnej w Ciemieniu załączonego zawiadomienia RDOŚ w Poznaniu