Rozbudowie istniejącej obory o pomieszczenia hodowlane przeznaczone dla bydła mlecznego

Obwieszczenie z dnia 15 lipca 2019 roku

Zawiadomienie o wszcęciu postępowania

Zawiadomienie o wydłużeniu terminu