Informacja o kolejnym etapie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Uprzejmie informuję, że Gmina Kawęczyn zamierza rozpocząć kolejny etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, jednocześnie starając się o pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel. W związku z powyższym informujemy, że osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków mogą składać deklaracje w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24 maja 2019 r.( tj. piątek) w godz. 8.00-15.00  

Przedsięwzięcie będzie realizowane po uzyskaniu przez gminę zewnętrznego wsparcia finansowego. 

Według wstępnych szacunków, koszt budowy jednej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków może wynieść ok. 20 — 25 tys. zł (w zależności od liczby osób, stan na rok 2017). 

Podstawowe warunki udziału w programie: 

1. Posiadanie prawa własności na nieruchomość, na której zostanie wybudowana przydomowa oczyszczalnia.

2. Odpowiednie warunki geologiczne umożliwiające wybudowanie oczyszczalni.

3. Nieruchomość nie znajduje się w zasięgu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Brak zaległości z tytułu danin publicznych. 

Szczegółowe informacje zawarte są w deklaracji oraz dostępne u Pani Agnieszki Sasiak  pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Kawęczyn (numer telefonu 63 288 59 24). 

Wkład własny mieszkańców będzie ustalony po uzyskaniu dofinansowania przez gminę. 

Deklaracja przystąpienia do budowy oczyszczalni ścieków